Hoppa till huvudinnehållet

Söderpalm: ”Ingen av oss har något annan än Hjos och dess invånares bästa för ögonen”

Publicerad:
Ola Söderpalm (M) vill bebygga Prärien med bostadsrätter för att locka villaägare att sälja sina hus till yngre familjer som väljer att bosätta sig i Hjo.
Ola Söderpalm (M) vill bebygga Prärien med bostadsrätter för att locka villaägare att sälja sina hus till yngre familjer som väljer att bosätta sig i Hjo. Foto: Lars-Ola Carlén

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kommentar till Ylander ”Stackars Prärien!”

Tack PG för en trevligt skriven insändare om Prärien, vilken onekligen tycks engagera många. Undertecknad gjorde under mitt anförande i kommunfullmäktige klart att förslaget att bebygga Prärien för närvarande är mitt eget och att det inte är förankrat i mitt parti Moderaterna. Jag påpekade också att det framfördes med viss risk att bli lynchad för detsamma.

I mitt tycke är Prärien en rest av något som planerades i slutet av 1800-talet, nämligen tanken att dela bebyggelsen med en lång esplanad. Det hade säkerligen varit en vacker och ståtlig lösning, som om den genomförts vore något för oss Hjobor att glädjas över än i dag. Nu blev det uppenbarligen inte så och då är ju hela grundidén övergiven, och endast en ruta av den ursprungliga tanken återstår. Om det kan vi tycka olika, men det är icke desto mindre ett faktum.

Min tanke med förslaget att bebygga Prärien är att vi med centralt belägna bostadsrätter skulle locka fler villaägare att sälja sina hus för att flytta till lägenheter med bra läge och med en möjlighet att placera reavinsterna från försäljningen. För att detta skall ske tror jag att två förutsättningar måste uppfyllas. Bra centralt läge och ekonomiskt försvarbart. Vinsten för kommunen vore att villorna sannolikt kom att säljas till yngre familjer som valde att bosätta sig i Hjo.

I din artikel poängterar du vikten av den friska luft som Prärien bidrar till. Med all repekt tror jag inte att Hjo skulle få så mycket mindre av den varan om byggnationen sker. I förhållande till stadens storlek har vi en enorm stadspark och gott om friska Vätternvindar! Dessutom har jag inte berört hur en bebyggelse skulle utformas. Naturligtvis skulle det ske på ett sätt som vårdar det intryck vi vill att Hjo skall stå för. Dessutom borde en del av trädprakten kunna bevaras inklusive den vackra eken.

PG, jag sällar mig gärna till beundrarskaran som uppskattar allt du gjort för att bevara och förädla stadskärnan i Hjo, all heder åt detta. Vad jag dock vänder mig mot är den något otrevliga ton i din insändare som förringar mig och andra politiker såsom okunniga och opålästa. Citat ”Vill schakta din mark, skövla din historia och exploatera det som vissa anser inte har något pris. De som i hastigt mod och obetänksamhet kastar sig över dig. När de läst på om stadens historia, när de förstått o.s.v.” Vi lever i en demokrati där vi 33 folkvalda bl.a. förväntas komma med förslag för Hjos utveckling. Vi gör detta helt ideellt och jag försäkrar dig om att ingen av oss har något annan än Hjos och dess invånares bästa för ögonen, detta oavsett politisk tillhörighet.

Avslutningsvis har jag inte bestämt om jag skall driva Prärienfrågan vidare. Om så sker skall jag först förankra den i mitt parti, därefter lämna en motion som behandlas i fullmäktige där den gillas eller förkastas. Även om det sistnämnda sker kommer jag vara nöjd med att leva i en demokrati där flertalet av medborgarnas vilja, genom sina folkvalda, beslutar.

Ola Söderpalm (M)

Artikeltaggar

BostadsrätterByggnationHjoKommunfullmäktigeModeraternaPolitik