Hoppa till huvudinnehållet

Utskotten bör bli öppnare i nämndlösa Hjo: ”Men politikerna är nöjda”

Publicerad:
Reporter Christoffer Tuulik
Christoffer Tuulik
christoffer.tuulik@hjotidning.se
Kommunrevisionens ordförande Pelle Ekholm (S) och övriga kommunrevisorer ifrågasätter organisationsstrukturen i Hjopolitiken.
Kommunrevisionens ordförande Pelle Ekholm (S) och övriga kommunrevisorer ifrågasätter organisationsstrukturen i Hjopolitiken. Foto: Lars-Ola Carlén

Kommunstyrelsen arbete genom utskott i stället för nämnder, som i många andra kommuner, har varit under lupp.

Kommunen får överlag grönt ljus, utöver vissa brister som upptäckts.

– Vill man få politiker och allmänhet mer engagerade i politiska ärenden bör utskotten vara mer öppna och transparenta, säger Pelle Ekholm (S) kommunrevisionens ordförande.

Oavsett partitillhörighet anser de fem kommunrevisorerna att det är svårt att följa det politiska arbetet i kommunstyrelsens fem utskott.

– Utskotten fattar bara beslut på delegation i ärenden som delegerats från kommunstyrelsen. I utskotten sker endast information och genomgång av förvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen, säger Pelle Ekholm.

Den nuvarande politiska organisationen i Hjo har funnits sedan 2008. Dåvarande fullmäktige beslutade då att avveckla de nämnder som tidigare fanns.

Kommunrevisorerna ifrågasätter inte systemet som sådant, men önskar att arbetet i utskotten blir mer öppet och transparent än i dag.

Olika åsikter framhålls inte

Pelle Ekholm tycker de olika utskotten bör bereda och lägga fram förslag i sina respektive ärenden som senare ska behandlas i kommunstyrelsen.

– För allmänheten är det omöjligt att veta om det finns olika åsikter i utskottet eller om någon politiker haft avvikande mening vid ett sammanträde. Det framgår inte av utskottens protokoll. Det framgår inte heller i protokollen om någon beredning gjorts.

Lämnar inte ut handlingar

Varken allmänhet eller media har tillgång till utskottens handlingar, förutom dagordningen, eftersom de ofta betraktas som arbetsmaterial.

En extern granskning av kommunstyrelsens arbete genom utskott har genomförts av externa revisionsbyrån PWC på uppdrag av kommunrevisionen.

Granskningen har gjorts utifrån frågeställningar om bland annat riktlinjer, arbetsbeskrivningar, reglemente, delegationsordning och hur tydliga roll- och ansvarsfördelningen är mellan utskotten och kommunstyrelsen samt återrapporteringen från utskotten till kommunstyrelsen.

Extern granskning

PWC:s samlade bedömning är att delegationsordning och reglemente är tydlig och att roll- och ansvarsfördelningen är delvis tydlig.

Ett antal brister har dock upptäckts av PWC, som kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att åtgärda omgående.

Det som särskilt sticker ut är en rekommendation om att utskotten bör lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen. ”Att revidera kommunstyrelsens reglemente och riktlinjer för nämndadministration för att säkerställa att utskotten i protokoll lämnar förslag till beslut i de ärenden som skall beredas till kommunstyrelsen”, som kommunrevisionen skriver.

Kommunen följer lagen

Hjo kommun genom kanslichef Thomas Lindberg har i ett svar på granskningen uttryckt att det inte finns några juridiska skäl för att förändra den nuvarande organisationen.

Hjo kommuns analys i frågan är att det inte är något unikt att utskotten endast ska ha en beredande roll, och att modellen är vanligast bland relativt små kommuner enligt Sveriges kommuner- och regioner, SKR.

Förutom frågor om ekonomi, personal och organisationsfrågor beordras inte utskotten att lägga fram förslag till beslut till kommunstyrelsen.

”Anledningen till att fullmäktige undantog dessa områden i samband med omorganisationen 2008 har inte gått att finna”, skriver Lindberg bland annat.

Eniga eller oeniga?

Lindberg radar upp fyra fördelar och tre nackdelar med att ge utskotten en beredande roll. Positivt anses bland anat vara att utskotten ses som experter inom sitt sakområde, att kommunstyrelsen behöver ta ett ansvar för helheten, att förvaltningen underlättas administration och protokollskrivande. Kommunen anser också det positivt att förvaltningens utredningar och förslag är arbetsmaterial, vilket innebär att handlingarna inte är offentliga och därför inte kan begäras ut av vem som helst.

Bland de ansedda nackdelarna är, enligt kommunen, att det krävs en lyssnande utskottsordförande för bedömning om ett ärende är berett eller inte. Diskussioner som med fördel kunnat genomföras i utskotten sparas till kommunstyrelsen, vilket kan försena kompromisser. Det kan också sent i ett ärende stå klart att det inte finns majoritet eller enighet inför ett beslut.

Utskotten bör lämna förslag

Kommunrevisorerna är inte helt nöjda, anser sig inte nått fram till politiken i frågan om att utskotten ska lämna förslag på beslut till kommunstyrelsen trots PWC:s rekommendation.

– Det stämmer att det inte finns några juridiska skäl som kommunen framför. Kommunen följer kommunallagen men frågan är snarare hur lagen tillämpas. Varför kan inte utskotten få en mer betydande roll och lämna egna förslag till kommunstyrelsen? Varför ska inte förslagen från förvaltningen kunna ifrågasättas redan i utskotten?, undrar Pelle Ekholm.

Han hoppas att folkvalda politiker i kommunen reagerar på den rådande organisationsstrukturen. Men Ekholm finner det mindre troligt.

– I granskningen framkommer att politikerna är nöjda som det är nu, så det lär dröja, säger Pelle Ekholm.

Nämndlösa Hjo

I varje kommun finns kommunfullmäktige med folkvalda politiker som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av politiker i kommunstyrelsen som är utsedd av fullmäktige.

Varje kommun måste ha en kommunstyrelse, men hur resten av verksamheten organiseras är upp till politikerna i fullmäktige i varje kommun. De allra flesta kommuner har nämnder, enligt Sveriges kommuner- och regioner, varje nämnd ansvarar för ett visst område som exempelvis skola, vård- och omsorg, samhällsbyggnad och så vidare. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. I praktiken är det tjänstemän, alltså anställda, som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter men politikerna i nämnderna har alltid det yttersta ansvaret.

Hjo kommuns politiska organisation är helt annorlunda. Här ersattes nämnderna av utskott år 2008, utskotten är underordnade kommunstyrelsen.

Utskotten tar inte beslut, förutom de beslut som delegerats från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i Hjo har fem utskott som bereder ärenden innan de kommer till kommunstyrelsen. I grunden handlar det om att kommunstyrelsen tar ett samtligt ansvar för alla verksamhetsområden, som annars skulle hanteras av en nämnd.

Hjo har dock två nämnder kvar, byggnadsnämnd för att hantera myndighetsfrågor samt en obligatorisk valnämnd.

Artikeltaggar

BeslutDemokratiHjoHjo kommunHjo kommun (org)KommunpolitikKommunstyrelsenNämnderPolitikThomas Lindberg

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.