Ingen gräddfil för pensionärer: ”Är redan väl representerade”

Publicerad:
Socialdemokraterna vill ge pensionärsrådet större inflytande i den demokratiska processen. Oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S) ser fram emot den översyn som ska göras för samtliga kommunala råd. Foto: Lars-Ola Carlén

Det är inte aktuellt att ge pensionärerna en särställning när det gäller inflytande på de politiska besluten i Hjo. Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) menar att pensionärerna redan är väl representerade i bland annat fullmäktige och ser snarare ett behov av att få med de yngre i den demokratiska processen.

Bakgrunden till diskussionen om att öka Hjobornas delaktighet är en motion från Socialdemokraterna. Partiet vill göra det kommunala pensionärsrådet mer delaktigt i de processer som berör deras intressefrågor. I dag anses rådet mer som en informationsinstans.

– Det är viktigt att alla ska få känna sig delaktiga innan besluten fattas som rör de äldres frågor, säger oppositionsrådet Pierre Robert Rydén (S).

Han påpekar att frågan om delaktighet togs upp redan i valrörelsen och underströk vikten av att utveckla demokratin och inflytandet genom påverkan innan beslut.

Ingen särställning

Catrin Hulmarker konstaterar att det finns ett stort antal råd i kommunen. Förutom för pensionär också råd för idrott, konst & kultur, brottsförebyggande arbete, näringslivsfrågor och folkhälsa.

Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) vill inte ge pensionärerna någon särställning, utan att alla Hjobor ska göras delaktiga.
Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) vill inte ge pensionärerna någon särställning, utan att alla Hjobor ska göras delaktiga. Foto: Lars-Ola Carlén

Hon betonade hur viktigt det är att alla råd ska ha samma förutsättningar.

– Råden ska ha samma syfte, status och möjlighet att påverka inom respektive intresseområde. Pensionärsrådet kan inte ges en särställning. De kan ju inte likställas med en fackförening och de äldre är ju väl representerade i bland annat denna politiska församling, resonerar Hulmarker.

Hon ser snarare behovet att av få fler grupper delaktiga, särskilt de yngre och varnade samtidigt för att skapa parallella processer, till den demokratiskt folkvalda.

– Det är mycket enkelt att sitta med och bara ha ett intressespår, men vi ska ha en bred delaktighet hos alla Hjobor och inte ta bort vikten av att engagera sig politiskt och ta ansvar.Vi ska inte ha parallella processer, säger Catrin Hulmarker.

Enligt svaret på motionen är en översyn av reglementet på gång för samtliga råd, utom Folkhälsorådet. Ett svar som gillades av motionärerna.

– Vi är tacksamma för svaret, säger Rydén, som ser fram emot ökad delaktighet bland Hjoborna.

Vass inte vass nog

Sverigedemokraternas motion om vassbäddar som en tänkbar reningsteknik för PFAS i vatten från avloppsverket fick inte samma positiva bemötande.

Tekniska utskottets ordförande Stefan Swenson (M) vill se bättre metoder för att minska utsläppen av PFAS.
Tekniska utskottets ordförande Stefan Swenson (M) vill se bättre metoder för att minska utsläppen av PFAS. Foto: Lars-Ola Carlén

Tekniska utskottets ordförande Stefan Swenson (M) konstaterar att PFAS-ämnen som finns i bland annat kosmetika och tidigare i brandskyddsmedel är svåra att bryta ned.

– Att anlägga vassbäddar skulle inte ha någon märkbar effekt på de låga värden av PFAS som finns i avloppsvattnet från reningsverket i Hjo och därför vill vi avvakta tills man hittar bättre metoder, säger Stefan Swenson.

Kenny Åkerbeg (SD) vill anlägga vassbäddar för att rena avloppsvattnet från PFAS innan det släpps ut från reningsverket, men SD fick avslag på motionen.
Kenny Åkerbeg (SD) vill anlägga vassbäddar för att rena avloppsvattnet från PFAS innan det släpps ut från reningsverket, men SD fick avslag på motionen. Foto: Lars-Ola Carlén

SD:s Kenny Åkerberg å sin sida menar att det är viktigt att inte skjuta upp åtgärder för att förhindra att PFAS när vårt dricksvatten, alltså Vättern, och att vassbäddar kan vara ett komplement. Han hade inget yrkande, utan Sverigedemokraterna nöjde sig med att reservera sig mot beslutet om att avslå motionen.

Strategiskt beslut

Ett viktigt strategiskt beslut fattas av fullmäktige när det gäller framtida uppvärmning av bostäder och lokaler i Hjo kommun.

– Det är ett jätteviktigt beslut om energi. Vi har redan problem att få el till allt det vi behöver och framöver ännu större problem, säger Catrin Hulmarker.

I och med beslutet ska el i så stor utsträckning som möjligt undvikas för uppvärmning vid nybyggnation och framtida exploateringar. Där det är möjligt ska istället fjärrvärme användas för uppvärmning.

– Det är viktigt att vi som kommun går före med beslut, så att vi har tillräckligt med el till allt som det behövs. El ska inte användas för att värma bostäder, slår kommunalrådet fast.

Fixartjänster för 75+

Kommunen erbjuder så kallade fixartjänster till alla som är 75 år eller äldre för att öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor. Tidigare var gränsen för dessa tjänster 67 år.

– Vad är orsaken till inskränkningen? undrar Sven Forsman (V), som ställde en fråga till sociala utskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson (M).

Sven Forsman (V) önskar att även pensionärer under 75 år kan ta del av fixartjänster.
Sven Forsman (V) önskar att även pensionärer under 75 år kan ta del av fixartjänster. Foto: Lars-Ola Carlén

Forsman menar att pensionärernas behov och inte ålder ska avgöra vem som fått tillgång till fixartjänster.

Ann-Christine Fredriksson menar att dagens pensionärer är allt piggare och att man därför valt att höja åldern till 75 år för att få ta del av fixartjänsterna.

– Vi bedömde att vi behövde dra en gräns vid 75 år och det är inte aktuellt med någon behovsprövning, säger Ann-Christine Fredriksson.

Pensionärerna blir allt piggare och sociala utskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) tycker att 75 år är en bra åldersgräns för fixartjänsterna.
Pensionärerna blir allt piggare och sociala utskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) tycker att 75 år är en bra åldersgräns för fixartjänsterna. Foto: Lars-Ola Carlén

Fixartjänsterna är oftast gratis och utförs av personal från arbetsmarknadsenheten. Det kan handla om alltifrån att byta glödlampa och sätta upp gardinstång till att forsla bort trädgårdsavfall och ställa upp stegen inför sotarbesök hos äldre som bor kvar hemma.

Enskilda avlopp

Maj månads fullmäktigemöte blev annars i mångt och mycket ett bokslut över det gångna året då en lång rad årsredovisningar klubbades.

Förbundschef Pelle Holmström berättar om Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet.
Förbundschef Pelle Holmström berättar om Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet. Foto: Lars-Ola Carlén

Miljösamverkan Östra Skaraborgs förbundschef Pelle Holmström var inbjuden att berätta om vad som är på gång inom förbundet.

Han berättar bland annat att antalet klagomål ökat under fjolåret och att en stor del kommer via förbundets nya e-tjänster. Vidare att det nya systemet med efterdebitering verkar gillas, då man bättre förstår vad man betalar för när inspektionen är utförd.

Han förklarar också att man inte tillåts ge tips om hur brister ska åtgärdas, vilket är den vanligaste frågan när någon fått ett påpekande.

– Vi får inte som tillsynsmyndighet säga ”gör så här”. Då riskerar vi att tvingas syna oss själva. Det är en svårighet och balansgång, säger Pelle Holmström.

I år står Hjo på tur när det gäller kontroller av enskilda avloppsanläggningar. Det finns tips att ta del av inför inspektionen på förbundets hemsida där man själv kan ta reda på om anläggningen uppfyller kraven och kan åtgärda brister innan det är dags för inspektion.

Artikeltaggar

Ann-Christine FredrikssonBeslutCatrin HulmarkerHjoModeraternaMotionerPierre Robert RydénPolitikSocialdemokraternaSven ForsmanSverigedemokraternaVättern

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare