Hoppa till huvudinnehållet

Skolchefen svarar om Orrelyckans barngrupper

Publicerad:
Skolchef Mari-Louise Brage svarar om förändringen av barngrupperna på Orrelyckans förskola.
Skolchef Mari-Louise Brage svarar om förändringen av barngrupperna på Orrelyckans förskola. Foto: Marita Sjöquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till ”Ja till valfrihet” i HT 23 maj 2023.

Förändringen på Orrelyckans förskola syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för barnen. Genom att dela in barngrupperna i äldre och yngre åldrar kommer barnen få en vardag som passar deras behov bättre. Nu blir möjligheterna större att skapa lärmiljöer som både blir mer tillgängliga men också mer anpassade efter ålder. Det kommer fortfarande finnas regelbundna tillfällen på förskolan där barn i olika åldrar möts.

För att övergången ska bli så smidig som möjligt för barnen kommer de att få med sig både en känd pedagog och kamrater de känner. Pedagogerna har varit med och tagit fram gruppindelningen utifrån barnens bästa.

Den enkät som det hänvisas till i tidningsartikeln (HT 16/5) är en enkät som vårdnadshavare med barn i förskolan fått besvara tidigare. Enkäten tillsammans med det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden för att kunna identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Förändringen genomförs eftersom den går hand i hand med förskolans arbete för ökad likvärdighet, ökad samsyn och kollegialt lärande såväl inom som mellan våra förskolor.

Vi ser inte att barnen på Orrelyckan skulle ha en sämre språkutveckling, men den nya organisationen gör det möjligt att ännu bättre kunna anpassa lärandet och språkutvecklingen utifrån ålder.

Mari-Louise Brage

skolchef Hjo kommun

Artikeltaggar

BarnFörskolorHjo kommunMari-Louise BrageSkola och utbildning