Hoppa till huvudinnehållet

Ett steg framåt för jätteparken i Korsberga – ”Beslut kan tas inom ett halvår”

Publicerad:
De stora orangea ytorna på kartorna visar den tänkta solcellsparken. I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett antal fotomontage. På fotomontaget från Liden längst ned till höger ses solcellsparken tydligt.
De stora orangea ytorna på kartorna visar den tänkta solcellsparken. I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett antal fotomontage. På fotomontaget från Liden längst ned till höger ses solcellsparken tydligt. Foto: Christoffer Tuulik

Den planerade solcellsparken i Korsberga blir en av landets hittills största.

Företaget OX2 ansöker nu om frivilligt tillstånd hos miljöprövningsdelegationen.

Ansökan väntas gå ut på remiss i höst och beslut kan tas redan till våren.

En kilometer nordväst om Korsberga samhälle, utmed Tidans västra kant, planeras en stor solcellspark att uppföras som bekant.

Företaget OX2 har lämnat in en ansökan till miljöprövningsdelegationen om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av en markbaserad solenergianläggning. Anläggningen är tänkt att vara i drift om fem år och sedan i 40 år framåt.

En av landets största parker

I ansökan framkommer att 207,5 hektar mark i området ska tas i anspråk som solcellsparkens verksamhetsområde. Inom detta område kommer totalt 148 hektar stängslas in genom åtta inhägnader där solpaneler, ställverk och transformatorstation kommer finnas.

Så här kan det snart se ut från ovan i Korsberga med omnejd. Fotot är en genrebild.
Så här kan det snart se ut från ovan i Korsberga med omnejd. Fotot är en genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

Det ska förtydligas att solcellsparker inte omfattas av tillståndsplikt. Normalt sett krävs endast samrådsskyldighet med länsstyrelsen. Företaget har dock valt att ansöka frivilligt tillstånd för att försäkra verksamhetens tillåtelse under driftstiden.

Inget jord- eller skogsbruk

Efter två samråd, det första i juni 2022 och ett kompletterande i januari 2023, har planerna blivit allt mer konkreta.

Enligt ansökan är den huvudsakliga påverkan på området att marken tas i anspråk och att den befintliga markanvändningen (skogsproduktion och jordbruksmark) inte kan bedrivas i 45 år framåt. Befintlig skog som finns inom området kommer att avverkas.

”Detta medför framför allt begränsningar för större djur som rör sig i området samt en visuell påverkan på landskapsbilden. Dessa konsekvenser mildras dock genom anpassningar i anläggningens utformning samt planerade skyddsåtgärder”, skriver OX2 i ansökan.

Kommer parken säljas?

OX2 lovar att återställa området så det åter kan nyttjas för jord- och skogsbruk den dagen parken avvecklas. Företaget beskriver att de utvecklar, bygger och säljer storskaliga lösningar inom förnybar energi. I vissa fall förvaltar OX2 sina anläggningar i egen regi.

Om Korsbergaparken kommer att säljas till någon annan framkommer inte i ansökan.

Solcellsparken kommer anslutas till det allmänna elnätet genom en ny transformatorstation inom eller i direkt anslutning till solcellsparken.

Inledningsvis diskuterades att solcellsparken skulle ”kopplas på” den befintliga transformatorstationen i Korsberga vilket inte längre bedöms möjligt.

Nära bostäder

Total finns ett 70-tal bostäder inom en kilometer från det planerade verksamhetsområdet. Närmaste bostad finns på 120 meter respektive 260 meters avstånd. Öster och söder från parken är avståndet 350 meter till närmaste bostäder.

Enligt ansökan kommer inga åtgärder göras inom strandskyddat område och parken bedöms inte heller medföra någon risk för Natura 2000-områden. Däremot kommer skyddsavstånd hållas till objekt som omfattas av biotopskydd. En arkeologisk utredning ska göras om parken får tillstånd.

Få konsekvenser

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts skulle solcellsparken ge ”måttliga negativa konsekvenser” för landskapsbilden. Företaget avser dock att plantera insynsskydd vilket kan gradera ned den risken.

Friluftsliv och rekreation få ”liten negativ konsekvens” då möjligheten att röra sig fritt i området begränsas helt vid inhägnaderna.

”Sammanfattningsvis bedöms verksamheten medföra positiva konsekvenser för markanvändning, naturresurser, energi och klimat. För naturmiljö, kulturmiljö, hydrologi, ytvatten, utsläpp och rekreation bedöms samlat obetydliga konsekvenser”, skriver företaget i sin ansökan.

Samrådsmöte hölls för närboende i Korsberga bygdegård i juni 2022.
Samrådsmöte hölls för närboende i Korsberga bygdegård i juni 2022. Foto: Christoffer Tuulik

Beslut inom ett halvår

Jan Mastera, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i Västra Götaland, bekräftar att tillståndsansökan för solcellsparken i Korsberga är under handläggning.

– Ansökan är inte helt komplett än. Vi efterfrågar en del kompletteringar men det är inga större frågetecken kring ansökan. Det kan ta någon månad innan vi har en komplett ansökan.

När ansökan är komplett ska den kungöras i ortens tidning och skickas ut på remiss där det finns möjlighet att komma in med synpunkter om solcellsparken.

– Vårt mål är att det max ska ta ett halvår från att vi har en komplett ansökan till att vi tar beslut om den, säger Jan Mastera.

Läs tidigare artiklar om jätteparken i Korsberga här:

Stark kritik mot jätteparken i Korsberga: "De har inte talat med oss"Jätteparken kritiseras: "Hur kan 194 000 solpaneler smälta in naturligt?"Kommunen tycker om solcellsparkenInga öppna protester på möte om jätteparken i KorsbergaSolcellerna förändrar deras livsmiljö helt

Artikeltaggar

Bostad och byggenBostäderKorsbergaOX2ParkerSamhälleSkogTidanTillstånd

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.