Hoppa till huvudinnehållet

Stopp för solcellsparker i Fågelås

Publicerad:
Landskapsbilden i Guldkroksbygden har stort värde och kommunen menar att en solcellspark i Uddebo skulle få stor inverkan på kulturmiljön. Länsstyrelsen håller med.
Landskapsbilden i Guldkroksbygden har stort värde och kommunen menar att en solcellspark i Uddebo skulle få stor inverkan på kulturmiljön. Länsstyrelsen håller med. Foto: Lars-Ola Carlén

Länsstyrelsen sätter stopp för Eolus Vinds planer på två solcellsparker i Fågelås. Kraftbolaget förbjuds att anlägga parker på Stora Almö och Uddebo. Länsstyrelsen konstaterar att det handlar om jordbruksmark som brukas aktivt och att platserna ligger i ett odlingslandskap med höga kulturmiljövärden och landskapliga värden.

I slutet av juli lämnade Eolus Vind AB in en anmälan om samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen. Vindkraftföretaget planerar att anlägga två separata solcellsparker på 31 respektive 21 hektar på Stora Almö och Uddebo i Fågelås.

Av ansökan framgår det att man ser fördelar med att samdriva parkerna med den vindkraftspark i Fågelås som företaget fått tillstånd för.

Eolus Vind förbjuds att anlägga två solcellsparker i Fågelås. Den ena på Stora Almö och den andra utmed väg 195 vid Uddebo.
Eolus Vind förbjuds att anlägga två solcellsparker i Fågelås. Den ena på Stora Almö och den andra utmed väg 195 vid Uddebo. Foto: Lars-Ola Carlén

Ett 40-årigt nyttjanderättsavtal har tecknats med markägaren Almnäs Bruk AB och efter detta ska parkerna tas ur drift, solpanelerna monteras ned och marken återgå till tidigare användning.

Jordbruksmark

Markerna är idag jordbruksmark där en del av marken används som betesmark för nötkreatur.

Båda områdena ligger inom riksintresset för kulturmiljö och området vid Udde berörs dessutom av vattenskyddsområde för Vättern.

I samband med lokaliseringen har bolaget undersökt alternativ placering inom ett avstånd på 7 kilometer från vindkraftparken, men inte funnit andra lämpliga ytor eller sett som rimligt alternativ att använda befintliga tak.

Enligt företagets anmälan kommer den planerade solcellsparken att skymmas av skog och synligheten därmed begränsas. Växtridåer kan anläggas vid behov av insynsskydd.

Guldkroksbygden

Såväl närboende som Hjo kommun har yttrat sig till Länsstyrelsen över kraftbolagets planer. De påpekar i sina respektive yttranden att solcellspanelerna skulle få stor påverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärdena som Guldkroksbygden utgör.

Vidare att jordbruksmark offras, att friluftsverket påverkas och att det blir kort avstånd till befintliga bostadshus där de närmsta ligger bara 10 respektive 30 meter från solcellsparkerna.

Eolus Vind vill bygga två solcellsparker i Fågelås. Till vänster på kartan vid Stora Almö och till höger vid Uddebo utmed väg 195.
Eolus Vind vill bygga två solcellsparker i Fågelås. Till vänster på kartan vid Stora Almö och till höger vid Uddebo utmed väg 195.

Kommunen tycker att det vore olyckligt om den värdefulla Guldkroksbygden förvanskades och trycker hårt på att den östra halvan av Stora Almö och hela Uddebo ligger inom riksintresset för kulturmiljövård med herrgårdslandskap och torpmiljöer. Dessutom gränsar det till ett Natura 2000-område.

Förbjuder anläggning

Länsstyrelsen i Västra Götaland gör en liknande bedömning och förbjuder bolaget att anlägga solcellsparker på de aktuella fastigheterna.

I sin motivering tar man upp att det handlar om brukningsvärd jordbruksmark som aktivt brukas. Sådan mark får bara tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Länsstyrelsen konstaterar också att den aktuella marken ligger i ett odlingslandskap med höga kulturmiljövärden och landskapliga värden.

Länsstyrelsen bedömer därför att det inte går att förhindra eller begränsa skadan på jordbruksmarken och naturmiljön i tillräcklig utsträckning och beslutar därför att åtgärden ska förbjudas.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Artikeltaggar

Almnäs BrukBostad och byggenEolus Vind ABFastigheterHjoParkerSamhälleSkogTillståndVättern

Så här jobbar Hjo Tidning med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.