Om Hjo Tidning

Hjo Tidning håller dig välinformerad om vad som händer i Hjo med närområde – i såväl stort som smått.

Upplagan är 1 600 ex (enligt TS helår 2019).

Redaktionschef är Lars-Ola Carlén och ansvarig utgivare Peter Henriksson.

Hjo Tidning ingår i NWT Media AB, som ingår i NWT Gruppen AB.